Det utfor att hon ser personerna kungen Tinder saso foremal, saso objekt, anser Isabelle Stahl

2023年08月30日/ 浏览 54

Det utfor att hon ser personerna kungen Tinder saso foremal, saso objekt, anser Isabelle Stahl

I boken ognar huvudpersonen Elise sig igenom den forsona sjallosa presentationstexten postum den andra, hon slar gallande sam fran sin GPS, gor sig omsom upptackbar, omsom onabar. Garde boning mo en framling och hapna fran hans humanism i saken da krassa hallbelysningen.

Isabelle Stahl uppg att Tinder skanke huvudpersonen nagon feeling av kontroll i sam tillsamman att herre kan stryka dom sasom herre inte befinner si huga itu.

Det rationella begaret

Sociologen och karleksteoretikern Eva Illouz skriver i sin bok Darfor gor karlek smart att natet ager forandrat det romantiska begaret i grunden. Anledningen ar att jakten upptäcka här kungen love har blivit mer logisk, medan nagon sa kallad partnermarknad forblir hypotetisk i den verkliga varlden befinner sig den villig natet visuel.

Villig natet kan anvandarna metafor samtliga rimli romanser samt vaga mot varandra do varandra for de valjer att mota nagon bruten dem. Faststallande saso grundar sig kungen intuition blir allt ovanligare: ”Den overvaldigande kanslan av att en befinner sig ovanlig, som en passag var utmarkande pro karleken, ager blivit mer sallsynt absolut spartanskt darfor att det finns en overskott fran potentiella partners”, skriver Eva Illouz.

Forandrade dromma

Pa Tinder konstruerar vi oss sjalva verbalt och visuellt, vi bilder samt presentationstexter. Det ha gor att vi fornimmer saken dar andre gallande andra metod annu forr: forst sasom ett sjalvkonstruerad framforande, darefter som nago stamm sam framst darnast sasom en anatomi.

Detta andra sattet vi fantiserar ifall det romantiska motet villig. Eva Illouz skriver att det traditionella romantiska fantiserandet kombinerade realitet samt forestallning sam varenda forankrad i egna erfarenheten.

Fantiserandet pa nate skiljer sig till a detta bakatblickande fantiserande, emeda vi minns saken dar alskades gester alternativt nuddning, via att dana en framatblickande fantiserande, grundat kungen skriftlig kommunikation, sasom innebar att herre forestaller sig ett manniska vars fysiska deltagande hane fortfarande icke age upplevt.

Projektionsyta for mal

Fane Linner inneha arbetat sasom hjarnskrynklar sedan 1960-talet och de senaste aren har han markt att hans klienter inneha nya slags karleksbekymmer, praglade itu tryta forsok att sammantraffa karleken villig natet. I likhet tillsamman Eva Illouz intresserar han sig stav forandringen av vara dromma.

– Ju mindre stoff vi age, ju mindre kunnande vi astadkomme fran den andre, desto storre plats finns det pro projektioner. Det vill saga vi kan tillskriva saken dar andre fler egenskaper, vi kan placera mer forvantan i motet tillsammans saken dar andre, sager fan Linner.

Artighetens tidrym befinner sig forbi

Kungen likadan fason saso lagenheten villig Hemnet kan personen pa skarmen bliva ett projektionsyta pro drommar. Och i fallet tillsamman natdejting foregriper inbillningen sam fantasierna sjalva motet, vilket ideligen bargar forut besvikelse.

Isabelle Stahls romankaraktar Elise forvanas ovan att gubben hon mot verkar humanistisk. Att traffas kungen Tinder kan te sig bade befriande samt skrammande kontextlost: inte me gemensamma samband forlorar vi i viss man incitamenten darfor att agn oss hyfsat och artigt, jada manskligt, kontra varandra, ifall vi ej uppfyller varandras syften och infriar varandras dromma.

Att bliv nagon gengangare

Att anvandarna kungen Tinder blir projektionsytor snarare annu manniskor riskerar att bega oss mer vardslosa darborta ann i verkligheten, i enlighet med psykologen fane Linner. Nagot saso bland ovrigt resulterar i fenomenet ghosting, en kunnande flera av hans klienter ager ett behov itu att kackla forsavit. Ghosting innebara att saken da forsona parten astadkomme sig onabar genom att sluta besvara i chatten, raderar matchningen alternativt loggar ut.

– karl upphor att foreligga. Herre uppge inte tack samt nix tack. Herre sager ej ”det arme funkar ej pro mig” eller ”jag vill ej skrida vidare”, utan man upphor att foreligga. Och emedan blir man som nagon gengangare, sasom saken dar andre maste dagdromma forsavitt. Varenda det nagot jag gjorde sasom bidrog at att saken dar personen ej enkom upphorde att vara intresserad itu undertecknad, inte med dunstade kungen detta sattet, gick upp i os, uppge fan Linner.

picture loss